Δροσίνη 7 Κηφισιά, έναντι Cinemax 3
Τηλ.: 210 8086404, email: korina@sporosbooks.gr
facebook: sporosbookshop